6 kvadratnih metrov

Reševanje stanovanjskega vprašanja se v zadnjih tridesetih letih vztrajno potiska na trg in v zasebno sfero, kar se kaže v vedno večjem številu ljudi, ki nima dostopa do primernega stanovanja. Obenem je veliko govora o trajnostnem prehodu in razvoju, ki je zaradi vedno bolj perečih podnebnih sprememb seveda nujen, a vse prevečkrat osredinjen predvsem okrog tehnoloških in tehničnih rešitev, naravnih materialov, obnovljivih virov; ne preizprašuje pa ekonomskih in družbenih vidikov trajnosti, pogojev produkcije in reprodukcije, vloge skupnosti. Do zelenega prehoda, ki bi bil pravičen, ne bo moglo priti brez naslavljanja tovrstnih vprašanj, pri čemer se kaže prav vprašanje pravice do stanovanja in mesta kot eno ključnih.

V projektu 6 kvadratnih metrov bo IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora skupaj s kolektivom Kvadratni meter v javni prostor v Ljubljani postavil konstrukcijo, podobno betonskemu bloku – nekakšen “spomenik stanovanjski krizi”. Z njim želijo odpreti prostor za preizpraševanje o povezavah med trajnostnim razvojem in pravico do mesta ter pravico do stanovanja.

Foto: Nejc Trampuž

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close