6 kvadratnih metrov

Zeleni prehod, ki je zaradi vedno bolj perečih podnebnih sprememb seveda nujen, se vse prevečkrat osredotoča predvsem na izpuste toplogrednih plinov, obnovljive vire energije, tehnološka vprašanja in tehnične rešitve ali naravne materiale. Ne preizprašuje pa ekonomskih in družbenih vidikov prehoda, pogojev produkcije in reprodukcije, vloge skupnosti. Pravičen zeleni prehod ne bo možen brez obravnave tovrstnih vprašanj, pri čemer se je prav vprašanje pravice do stanovanja in mesta ključno. Kljub temu se pri nas reševanje stanovanjskega vprašanja v zadnjih tridesetih letih vztrajno potiska na trg in v zasebno sfero, kar se kaže v vse večjem številu ljudi, ki nimajo dostopa do primernega stanovanja.

Glavni del projekta 6 kvadratnih metrov je predstavljal Spomenik stanovanjski krizi, ki so ga zasnovale in postavile članice umetniškega kolektiva Kvadratni meter ob podpori Aksiome – zavoda za sodobne umetnosti Ljubljana. Spomenik, ki je ob koncu poletja 2021 dober mesec stal na Muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani, je bil zasnovan kot materializiran opomnik na vse večje in hujše razsežnosti stanovanjske krize. Spomenik posnema videz betona, materiala, ki je zaslužen za večino našega stanovanjskega fonda iz obdobja množične gradnje stanovanjskih sosesk. Ker je danes beton vse bolj nevzdržen material, spomenik odpira tudi vprašanje, kakšna naj bo stanovanjska preskrba v prihodnje.

Simulacija masovne stanovanjske preskrbe na eni strani ter videz okoljsko spornega materiala na drugi strani sta opozarjala, da trajnostna stanovanjska preskrba ni le gradnja nizkoenergijskih stavb ali pasivnih hiš, kakor je pogosto prevladujoče mnenje, temveč vprašanje trajnosti nujno vključuje tudi vprašanje dostopnosti stanovanj, racionalizacijo infrastrukture in trajnostno mobilnost.

Otvoritev Spomenika stanovanjski krizi je pospremil performans umetniške skupine Kvadratni meter, strokovni posvet z dr. Anžetom Zadelom in dr. Milošem Koscem, ter premierno projekcijo kratkega filma Kje bomo pa jutri spali? v režiji Rajata Sharme. S strokovnim posvetom je bila intervencija postavljena v kontekst trenutnega stanja stanovanjske preskrbe. Pogovor se je osredotočil na to, kako v prihodnje uspešneje reševati stanovanjsko problematiko ter kako razviti pravičen in učinkovit sistem trajnostne stanovanjske preskrbe za vse družbene skupine na način, ki bo obenem tudi odgovoren do okolja in narave.

“Opozarjanje na vse bolj pereče stanovanjske stiske in ozaveščenost javnosti, da stanovanjsko vprašanje ni le individualni problem, ampak družbena odgovornost, sta nujno potrebna, da se lahko vsi skupaj zavzamemo za stanovanjsko politiko, ki bo aktivno udejanjala človekovo pravico do primernega domovanja.”

Maša Hawlina (IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora)

Več: https://zadrugator.org/otvoritev-spomenika-stanovanjski-krizi/

Foto: Nejc Trampuž

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close