Analiza in izboljšanje ključne kolesarske infrastrukture v Mariboru

Za spodbujanje vsakodnevne uporabe kolesa je pomembna kvalitetna in varna kolesarska infrastruktura. Mariborska kolesarska mreža je v preteklosti v Mariboru prepoznala 11 kolesarskih koridorjev v skupni dolžini 228 kilometrov, ki povezujejo mariborske soseske med seboj in z okoliškimi občinami.

A stanje infrastrukture omrežja je daleč od idealnega, zato so se odločili, da bodo opravili podrobno analizo vseh enajstih koridorjev. Skupaj s prostovoljci so pripravili načrt izvedbe analize. Najprej so prevozili vseh enajst koridorjev in jih video dokumentirali, s čimer so dobili vhodne podatke za nadaljnjo analizo.

Vsak posnetek so v nadaljevanju podrobno pregledali in za vsak koridor pripravili interaktivni zemljevid. Na njem so z različnimi barvami označili tipe kolesarskih površin, kar je razdeljeno tudi glede na potek koridorja (na primer sever-jug ali vzhod-zahod). Ob tem so na zemljevidu označili tudi vse prepoznane kritične točke na infrastrukturi.

Vsak kritično točko so opredelili z:

  • imenom,
  • sliko,
  • opisom problema,
  • povezavo do videa na spletu,
  • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
  • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
  • navedek iz dotičnega člena,
  • predlagano rešitev problema.

Kritične točke so obarvali tudi z barvno lestvico, ki nakazuje nujnost za odpravljanja problema v prostoru.

Skupno analizo in podrobnejšo analizo vsakega koridorja so skupaj z interaktivnimi zemljevidi, grafi in legendami naložili na spletno mesto. Dostopni so tudi vsi posnetki koridorjev.

Svoje izsledke so delili na kolesarskih zajtrkih in drugih ozaveščevalnih akcijah, ki so jih organizirali. Ob tem so analizo in predloge izboljšav predstavili pristojnim na Mestni občini Maribor. Glavno sporočilo predstavitve je bilo, da lahko že z malimi in hitrimi intervencijami pomembno izboljšajo stanje kolesarske infrastrukture in uporabniško izkušnjo kolesarjev v Mariboru. Prav tako pa so se z občino dogovorili o nadaljnjem sodelovanju pri odpravi ovir in kritičnih točk kolesarske infrastrukture v Mariboru, Mariborska kolesarska mreža pa je s tem pripravila dobro podlago za zagovorniške in druge aktivnosti v prihodnje.

 

“Zastavili smo res ambiciozen projekt analize kolesarskega omrežja, ki nam koristi že zdaj in nam bo tudi v prihodnje. Predstavili smo ga že na MOM, kar je res velika dodana vrednost za MKM.”

Blaž Gamse (Mariborska kolesarska mreža)

 

Naslovni zemljevid: Arhiv MKM

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close