Drevo na kolo!

S projektom ‘Drevo na kolo’ naslavljamo problem netrajnostnega prometa in toplotne obremenitve mest. Društvo Est=etika s člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost in Zavoda BOB bodo izdelali mobilno drevo, t.i. ‘drevo-kolo’, s katerim bodo prebivalce mest ozaveščali o pomenu izbire oblik mobilnosti in ozelenitve mest. ‘Drevo-kolo’ bodo opremili z GPS sledilcem in informacijskim materialom, ter ga prepustili v souporabo prebivalcem oz. obiskovalcem mest, ki bodo lahko podali predloge lokacij za ozelenitev. Zbrane podatke bodo naslovili na predstavnike mestnih občin. Projekt so zasnovali modularno in ga bodo po analizi pilotne izvedbe v Ljubljani razširili tudi v drugih krajih po Sloveniji, naprej v Novem mestu.

Več: https://drevonakolo.si/

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close