Mariborska dvorišča in njihovi potenciali

»Nam, strokovni in splošni javnosti, se pred projektom še sanjalo ni, da je samo v jedru Maribora več kot 150 dvorišč in da prebivalcem pomenijo pomembno dodano vrednost svojega bivališča. S pomočjo tega financiranja je tako Maribor dobil prepotreben čas in možnost, da podrobneje preuči te zapostavljene prostore, mariborska dvorišča pa so s tem prejela novo priložnost, da postanejo edinstveni prostori, vpisani v identiteto mesta.« 

(Katja Beck Kos, Hiša! društvo za ljudi in prostore)

Mestna dvorišča v Mariboru, danes pretežno parkirišča, bodo v bodoče postala bolj Živa dvorišča, kar je že dolgoletni cilj prizadevanj društva Hiša!. Društvo je ob desetletnici Živih dvorišč dobilo priložnost, da nadgradi svoje vedenje o dvoriščih, svoje znanje deli z drugimi in najlepša dvorišča tudi nagradi. S popisom dvorišč v starem mestnem jedru so prepoznali 156 dvorišč in s tem prostorski potencial, ki lahko pomembno dvigne kvaliteto bivanja ob njih živečih stanovalcem in naredi soseske bolj odporne na podnebne spremembe. Izvedlo so natečaj za najbolj zeleno in urejeno dvorišče. Skozi aktivnosti so osveščali prebivalce okoli teh dvorišč o pozabljeni rabi teh prostorov za prijetna druženja in igro v zavetju zelenih rastlin. Svoje ugotovitve so delili z vsemi zainteresiranimi na okrogli mizi 30. novembra 2020, trem na natečaju

izbranim dvoriščem pa so poklonili sadike dreves, ki jih bodo skupaj zasadili, ko zima popusti.

Tabla, ki krasi enega izmed treh izbranih Naj dvorišč Maribora. Foto: arhiv društva Hiša!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close