Mesto dreves

DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije želi s pregledom evidenc dreves, ki jih občine vodijo za namen izvajanja javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, preveriti, kakšne evidence vodijo občine in v povezavi z drugimi ugotovitvami Podnebnega programa Mreže za prostor opozoriti na to, kako pomembna sta za učinkovito zagotavljanje koristi dreves v urbanem okolju strokovno načrtovanje in upravljanje dreves. Z aktivacijo strokovne javnosti (prostovoljcev, članov DKAS) in sodelovanjem občin bodo izvedli analizo vodenja evidenc dreves  v slovenskih občinah in ugotovitve o uporabi tega upravljavskega orodja v povezavi z drugimi domačimi strokovnimi spoznanji uporabili za ozaveščanje javnosti, občinskih strokovnih služb in politike o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja dreves.

Foto: Maja Simoneti

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close