Mini urbani Miyawaki gozdiček

Zelene površine v urbanih območjih s podnebno krizo pridobivajo na pomenu in njihove vloge že dolgo presegajo zgolj prostorov za počitek in rekreacijo ljudi ter estetski del urbanega okolja. Skrbijo za ponor ogljika in naravno infiltracijo meteornih voda, blažijo ekstremne vremenske pojave, povečujejo biotsko pestrost, hladijo ozračje in služijo kot protihrupna zaščita. Pri tem so pomembne tako večje sklenjene zelene površine, kot tudi manjše ozelenitve.

Organizacija za participatorno družbo je skupaj z Iniciativo mestni zbor leta 2020 potencial za dodatne ozelenitve izboljšanje kvalitete funkcij zelenih površin našla v Miyawaki metodi zasaditve gozdička. Metoda japonskega botanika Akire Miyawakija predvideva zasaditev majhnih gozdov s poustvarjanjem pogojev, ki so prisotni v naravi. To med drugim pomeni gosto zasaditev sadik, s čimer se spodbudi tekmovanje med njimi, kar vodi v hitrejšo rast sadik. Takšne zasaditve so tudi do 30-krat gostejši in tudi do 100-krat bolj biotsko pestri kot tisti, zasajeni po običajnih metodah, takšen ekosistem pa lahko primerjalno shrani kar 40-krat več ogljika kot monokulture. S sajenjem raznolikih sadik se poveča tudi živalska pestrost na območju, od žuželk, polžev, dvoživk, ptic in manjših sesalcev.

Najprej so morali pobudniki akcije izbrati prostor za zasaditev gozdička. Po pregledu karte toplotnih otokov in degradiranih zemljišč primernih za pogozdovanje v Mariboru in v sodelovanju z občino, so se na koncu odločiti za občinsko zemljišče ob Ljubljanski cesti v mestni četrti Magdalena. Po podpisu pogodbe o uporabi in vzdrževanju zemljišča se je predvideno območje zasaditve zakoličilo, čemur je sledila mehanska priprava tal.

Glavna akcija je potekala novembra 2020, ko so s skupino prostovoljcev izvedli delovno akcijo zasaditve gozdička. Glede na zasaditveni načrt, ki so ga pripravili s pomočjo strokovnjakov s področja gozdarstvo in krajinske arhitekture, so najprej zakoličili in zasadili sadilna območja dreves, za katera so želeli, da zrastejo višje. Sledila je naključna zasaditev dreves in grmovnic na celotnem območju in istočasno nanos zastirke, ki je rastišče ščitila pred prekomerno izsušitvijo in rastjo plevela. Skupaj so posadili 853 sadik na območju, manjšem od teniškega zemljišča.

Sledilo je postavljanje ograje okoli območja zasaditve. Tudi tu so se poslužili japonske metode Shou sugi ban Yakisugi za obdelavo in zaščito lesa pred vremenskimi pojavi in bolj obstojen les. Ob tem so namestili tudi informativno-izobraževalno tablo.

Ob koncu projekta so na območje med gozdičkom in ograjo zasadili cvetoč travnik, ki razveseljuje žuželke in druge živali ter dopolni slojevitost gozdička. Kasneje so bile na območje postavljene še ptičje valilnice in netopirnice, v bližino pa klop pa počitek. Pripravljen je bil tudi priročnik o zasaditvi, ki je lahko v pomoč drugim organiziranim skupinam, ki razmišljajo o podobnih projektih.

Več: http://www.imz-maribor.org/Mini-gozdicek-Miyawaki.html

 

Foto: Kaja Fiedler

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close