Mini urbani Miyawaki gozdiček

»Projektno idejo t.i, Miyawaki gozdička, mini urbanega gozdička, s katerim smo želeli pripomoči k blaženju učinkov podnebnih sprememb v Mariboru smo uspešno izvedli s financiranjem skozi male projekte Podnebnega programa Mreže za prostor v postopku, ki je pravzaprav prvi participativni proračun znotraj zasebnih organizacij v Sloveniji.« 

(Matic Primc, Društvo Organizacija za participatorno družbo)

V Mariboru je Društvo Organizacija za participatorno družbo posadila mini urbani gozdiček po metodi japonskega botanika Akire Miyawakija – Miyawakijev gozdiček. Gre za zelo gosto zasaditev različnih 853 dreves in grmovnic na 12 x 26 metrov kar omogoča hitrejšo in gostejšo rast, in večjo biotsko raznovrstnost od tistih, ki so zasajeni po običajnih metodah. Ekosistem, ki tako nastane, lahko shrani veliko več ogljika kot nasadi ene vrste. Društvo je za zasaditev skupaj z Mestno občino Maribor izbralo zemljišče, kjer ni predvidene gradnje in se nahaja na enem izmed območij prekomernega pregrevanja v mestu. Mini urbani gozdiček bo tako hladil okolico, blažil hrup, čistil zrak in pripomogel k večji biodiverziteti v mestu. Pri izbiri rastlinskih vrst in načrtovanju območja so se povezali s strokovnjaki na področju gozdarstva in krajinske arhitekture, zasaditev pa so opravili ob pomoči motivirane skupine prostovoljcev. Društvo pripravlja tudi nadaljnje aktivnosti, med njimi informativne table o gozdičku, priročnik za zasaditev, razvijajo pa tudi način monitoringa rastlinskih in živalskih vrst na območju.

 

Foto: arhiv Organizacije za participatorno družbo

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close