Onkraj v gibanju

Onkraj gradbišča, 15.10.2022

Onkraj v gibanju je projekt, s katerim se je sklenila zgodba skupnostnega vrta Onkraj gradbišča, ki je od leta 2010 deloval na mirujočem gradbišču ob Resljevi cesti v Ljubljani. Onkraj gradbišča je bil edinstven prostorski, ekološki in skupnostni eksperiment, s katerim so pobudniki, KUD Obrat, v sodelovanju s prebivalci in drugimi zainteresiranimi dolgo mirujoče gradbišče v centru Ljubljane spremenili v skupnostni prostor namenjen vrtičkanju, vsakdanjemu stiku z naravo v mestu, druženju, izobraževanju in kulturi. Projekt, ki se je začel leta 2010 v okviru festivala Mladi levi zavoda Bunker, je spodbujal urbano vrtnarjenje v najširšem pomenu ter aktivnejšo vlogo prebivalcev pri načrtovanju, urejanju in soupravljanju mesta.

S presaditvijo dreves in deljenjem rastlin, ki so tam rastle 12 let, se je ta za Ljubljano unikaten eksperiment zaključil. Člani KUD Obrat Polonca Lovšin, Stefan Doepner in Urška Jurman, ki so sodelovali pri snovanju in izvedbi skupnostnega vrta, so morali skupaj z uporabniki vrta zemljišče dokončno zapustiti, ker bo stanovanjski sklad tam pričel z gradnjo javnih najemnih stanovanj.

Delovanje na območju je KUD Obrat skupaj z uporabniki prostora sklenil z akcijo selitve izbranih dreves in drugih rastlin na nove lokacije. Oktobra 2022 je bila tako izvedena večdnevna akcija javnega deljenja grmovnic, trajnic, cvetlic in tudi drevesnih mladik. Svoj prostor so dobile na številnih domačih vrtovih, na skupnostnem vrtu Livada Lab, v Nevenkinem gaju na Taboru in v Zeleni dnevni sobi Mladinskega četrtnega centra Šiška. Po oceni KUD Obrat je bilo razdeljenih več kot 100 rastlin, vsaka podarjena rastlina pa je bila označena z listkom, na katerem je bila natisnjena zgodba rastline s skupnostnega vrta Onkraj gradbišča.

Največji zalogaj je predstavljala presaditev štirih izbranih večjih dreves: platane, dveh rdečih borov in velikega jesena. KUD Obrat je presaditev izvedel skupaj s predstavniki podjetja Tisa, sponzorsko pomoč v obliki bagra in prostora za presaditev pa je prispevala Mestna občina Ljubljana. Z vrta Onkraj gradbišča so drevesa presadili v javni prostor ob Linhartovi cesti ter jih na novi lokaciji označili z zastavicami, na katere so natisnili informacije od kod prihajajo in kdo je presaditev omogočil. Mestna občina Ljubljana se je zavezala, da bo v prihodnje skrbela za vzdrževanje presajenih dreves.

KUD Obrat je projekt Onkraj v gibanju sklenil z javnim pogovorom Naša prihodnost Onkraj, na katerem sta predstavnici KUD Obrat z gosti razpravljali o unikatni začasni rabi in skupnostni oživitvi mirujočega gradbišča ter o trajnih posledicah in učinkih skupnostne prakse. Beseda je tekla tudi o tem, kaj se obeta zemljišču po novem, kako bi lahko ohranili v funkciji več odprtega prostora in naravnih prvin, kako graditi boljše mesto izhajajoč iz obstoječih kvalitet prostora, ter o potrebi po raznolikih zelenih prostorih v mestu.

Eksperiment Onkraj gradbišča se je sicer iztekel, a na koncu vseeno vplival tudi na nadaljnji razvoj območja. Mestna občina Ljubljana je namreč sprejela predlog, ki so ga podali udeleženci Onkraj gradbišča skupaj z Mrežo za prostor junija 2021 kot pripombo na Dopolnjeni osnutek OPN, da občina ohrani lastništvo tega zemljišča in ga ne proda zasebnemu investitorju za novogradnjo. Čeprav je bil predlog, da bi območje Onkraj gradbišča ohranili kot javni park, zavrnjen, pa je občina sprejela rezervni predlog, naj na lokaciji zaradi zagotavljanja dostopnejših stanovanj v mestu namesto zasebnih investitorjev stanovanja gradi Javni stanovanjski sklad MOL. 12 let začasne in skupnostne rabe Onkraj gradbišča se tako izteka v trajnejši ureditvi, za katero si želimo, da bi bila tudi čim bolj trajnostna in skupnostno naravnana.

 

“S tem projektom smo se na res lep način poslovili od Onkraj gradbišča, kar je sam skupnostni projekt nadgradilo… Najbolj smo ponosni na presaditev štirih večjih dreves in super odziv ljudi na akcijo deljenja rastlin, ki so rastle na Onkraj gradbišču.”

Urška Jurman (KUD Obrat)

 

Foto utrinki z akcije deljenja rastlin

Foto utrinki z akcije presaditve dreves

 

Foto: Nada Žgank

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close