Onkraj v gibanju

Onkraj gradbišča, 15.10.2022

Onkraj v gibanju je projekt, s katerim se je sklenila dvanajstletna zgodba delovanja skupnostnega vrta Onkraj gradbišča na mirujočem gradbišču ob Resljevi cesti v Ljubljani. Vrt so morali opustiti, ker bo lastnik, Javni stanovanjski sklad MOL tam gradil javna najemna stanovanja. Delovanje na območju je KUD Obrat skupaj z uporabniki prostora sklenil z akcijo selitve izbranih dreves in drugih rastlin na nove lokacije. Oktobra je bila tako izvedena večdnevna akcija javnega deljenja grmovnic, trajnic, cvetlic in tudi drevesnih mladik. Svoj prostor so dobile na številnih domačih vrtovih, na skupnostnem vrtu LivadaLab, v Nevenkinem gaju na Taboru in v “Zeleni dnevni sobi” Mladinskega četrtnega centra Šiška. Dodatno pa je KUD Obrat skupaj s predstavniki podjetja Tisa poskrbel tudi za presaditev večjih izbranih dreves, pri čemer je sponzorsko pomoč v obliki bagra in prostora za presaditev prispevala Mestna občina Ljubljana. Iz vrta Onkraj gradbišča so presadili štiri večja drevesa na javni prostor ob Linhartovi cesti, kjer bo zanje poslej skrbela MOL.

Akcijo je ekipa zaključila z javnim pogovorom Naša prihodnost Onkraj, na katerem so gosti razpravljali o unikatni začasni rabi in skupnostni oživitvi mirujočega gradbišča ter o trajnih posledicah in učinkih skupnostne prakse. Beseda je tekla tudi o tem, kaj se obeta zemljišču po novem in kako bi lahko ohranili v funkciji več odprtega prostora in naravnih prvin ter kako graditi boljše mesto, tudi izhajajoč iz obstoječih kvalitet prostora, ter o potrebi po raznolikih zelenih prostorih v mestu.

Foto utrinki z akcije deljenja rastlin

Foto utrinki z akcije presaditve dreves

Foto: Nada Žgank

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close