Pisarna celovite urbane prenove v krajevni skupnosti

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove Novo mesto je zasnovana kot neformalna mreža lokalnih nevladnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju prostora. Med drugim je leta 2017 med enomesečnim delovanjem na Glavnem trgu v Novem mestu zbrala okoli 250 pobud občank in občanov, od katerih se je s pomočjo Krajevne skupnosti Center izvedel Skriti park na Rozmanovi ulici 10. Jedro Urbanke tvorijo društvo Est=etika, Zavod Zora, Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ter nekateri posamezniki.

V podnebni akciji so se odločili pisarno urbane prenove pripeljati v novomeško krajevno skupnost Bršljin. S projektom so želeli vzpodbuditi prebivalce in obiskovalce krajevne skupnosti k sodelovanju in predlaganju izboljšav javnega prostora, pri čemer so v začetku želeli zbrati predvsem predloge za odpravljanje ovir pri hoji in kolesarjenju v krajevni skupnosti.

Projekt se je začel pripravljati v začetku poletja 2023, septembra pa je Urbanka na različnih lokacijah in na različne načine zbirala pobude občank in občanov v krajevni skupnosti Bršljin. Svoje predloge so lahko en petek in dve soboti v septembru podali neposredno predstavnikom Urbanke na stojnicah pred nakupovalnimi centri ter na zemljevidu označili mikrolokacije predlaganih idej, lahko so jih na štirih lokacijah oddali v Zbiralnik idej, posredovali telefonsko in po e-pošti, ali pa so jih predali osebno na Pumpnci na Župančičevem sprehajališču. O akciji je bilo okoli 900 gospodinjstev obveščeno tudi z informativnim letakom.

Prebivalci in obiskovalci Bršljina so pobude podajali glede na vnaprej ponujene teme: zelene površine, grajeno, promet, infrastruktura in ponudba oziroma program. Odziv je bil izjemen. Zbranih je bilo kar 248 pobud za izboljšanje javnega prostora v krajevni skupnosti Bršljin ter še 13 pobud za območja drugih krajevnih skupnosti. Izmed prejetih 261 pobud se jih je 94 nanašalo na zelene površine, 85 na promet, 49 na infrastrukturo, 20 na ponudbo oziroma program, 10 jih je bilo na temo grajenega prostora, 3 pa so bile splošne narave.

Pobude so sodelavci Urbanke podrobno obravnavali za potrebe krajevne skupnosti in občine z namenom, da jih te upoštevajo pri načrtovanju svojih projektov. Vsako pobudo so analizirali glede na: (1) pogostnost istovrstnih pobud, (2) naslovnika pobude, (3) interesno skupino, ki bi imela korist od izvedbe pobude, (4) okvirno finančno oceno, (5) časovni okvir realizacije, (6) potrebo po projektiranju ali vključevanju strokovnjakov, (7) potrebo po podrobnejši presoji oziroma dodatnih posvetovanjih.

Vse prejete pobude so predstavniki Urbanke po analizi javno predstavili v prostorih Krajevne skupnosti Bršljin ter predali Mestni občini Novo mesto, omenjeni krajevni skupnosti in Osnovni šoli Bršljin, ki so jo pobudniki glede na podane predloge doživljali kot center soseske in družabnega življenja. Vse pobude so kartografsko in s fotografijami lokacij predstavljene na spletni strani Tlelele.si, celotno poročilo z analizo pobud pa je objavljeno na spletni strani Pumpnca.si.

Projekt se je zaključil z uresničitvijo ene od pobud decembra 2023. Pobudo za izvedbo je delovna skupina Urbanke izbrala med tistimi, ki so bile ocenjene kot kratkoročne in finančno manj zahtevne. Odločili so se za zasenčenje pešpoti v bližini osnovne šole, ki predstavlja tudi nadaljevanje obstoječega drevoreda. Za načrtovano zasaditev sedmih javorjev je bilo potrebno sodelovanje občine in pridobitev nekaterih dovoljenj. Akcija zasaditve je bila izpeljana v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, ki je prek podizvajalca Komunala Novo mesto uredila izkop jam, zagotovila primerno zemljo in gnojilo, oporne stebričke in pomoč pri zasaditvi dreves. Izbor sadik in sajenje je nadzoroval pooblaščenec župana za mestna drevesa v Novem mestu, dr. Peter Železnik.

 

“Odziv prebivalcev krajevne skupnosti Bršljin je bil neverjeten, nad vsemi pričakovanji… Z  angažiranjem pri pridobivanju pobud za urejanje javnih prostorov smo uspeli pridobiti neverjeten odziv lokalne širše javnosti, ter s tem prebivalce aktivirati za pozitiven pristop k dajanju pobud še naprej… Z javno predstavitvijo projekta na Mestni občini Novo mesto se je odprlo tudi povabilo za sodelovanje v začetnih fazah prostorskega načrtovanja tega dela mesta, kjer smo iz prejetih pobud lahko izpostavili tiste, ki so relevantne za vključitev v nadaljnjo obravnavo.”

Natalija Zanoški, Est=etika

 

Foto: Natalija Zanoški

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close