Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka

Projekt naslavlja problematiko izginjanja zelenih pasov ob vodotokih kulturne krajine. S projektom bodo skozi pilotno delovno akcijo in aktivnostmi na področju ozaveščanja javnosti opozorili na pomen ohranjanja pasov vegetacije ob vodotokih. Pilotne aktivnosti bodo potekale na način, da se ob izbranem potoku, ki teče ob urbanem naselju in na zelo popularnem sprehajalnem področju, izvede renaturacija brežine potoka, z zasaditvijo pasu obrežne zarasti (v dolžini 300 m). Vzporedno se bodo na območju izvedle različne raziskovalne in izobraževalne aktivnosti, v okviru katerih bo izpostavljen pomen pasov obrežne vegetacije z vidika ohranjanja biotske pestrosti in blaženja vplivov podnebnih sprememb kulturni krajini.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close