Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka

Organizacija za participatorno družbo iz Maribora se je po uspešni zasaditvi urbanega Miyawaki gozdička v letu 2020 tokrat lotila revitalizacije nabrežja Radvanjskega potoka. Z akcijo in aktivnostmi so naslovili problematiko izginjanja zelenih pasov ob vodotokih kulturne krajine. Skupaj s strokovnjaki so pregledali območje, opravili analize vode in pripravili načrt zasaditve, kot tudi monitoring sprememb na območju. Povezali so se tudi z Univerzo v Mariboru , ki bo na območju z meritvami spremljala temperaturne ekstreme mariborskih toplotnih otokov, in s katerimi bodo lahko spremljali blagodejne učinke, ki jih zeleni pasovi nudijo v svoji okolici. Obenem so izvedli tudi štiri naravoslovne sprehode, na katerih so skupaj z udeleženci in strokovnjaki opazovali dnevne in nočne letalce ter se izobraževali o pomenu kačjih pastirjev, vodnih nevretenčarjev in obrežne vegetacije. Z nekoliko zamude zaradi vodno gospodarskih vzdrževalnih del so decembra le uspeli izvesti tudi akcijo zasaditve nabrežja potoka. Na brežini Radvanjskega potoka med Radvanjsko cesto in potjo na Ledino so v soboto, 18. decembra 2021 skupaj s prostovoljci Iniciative mestni zbor zasadili 208 drevesnih in grmovnih vrst. Z vegetacijo so pripomogli k ekološki stabilnosti potoka, saj bo ta blažila temperaturna nihanja, vzdrževala stabilno raven kisika, preprečevala izpiranje hranil iz okoliških njiv v vodo, delovala kot naravna čistilna naprava in omogočila dvig biodiverzitete na območju.

VEČ

Foto: arhiv Organizacije za participatorno družbo

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close