Skupaj gradimo prostor

Društvo Hiša! se s svojo akcijo ponovno vrača na mariborska dvorišča. V okviru projekta želijo izbrati dvorišče z angažiranimi prebivalci, ki so pripravljeni na svoje dvorišče vnesti spremembe. Obogateni z znanjem in izkušnjami članic mreže bodo skupaj z uporabniki izbranega dvorišča in strokovnjaki snovali projekt po principih ustvarjanja prostora, participativnega oblikovanja in sonaravne gradnje s ciljem izboljšanja bivalnih pogojev prebivalcev.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close