Stanovalnica

V projektu so raziskovali možnosti trajnostne prenove predimenzioniranih in energetsko potratnih hiš za namene sobivanja starejših oseb. Koncept trajnostne bivanjske skupnosti so naslonili na vire in literaturo ter izkušnje že obstoječih bivanjskih skupnostih praks v Sloveniji. Z namenom ozaveščanja ciljne publike (stari ljudje, organizacije upokojencev, strokovna javnost s področja arhitekture in socialnega varstva, odločevalci) so vzpostavili tudi spletno stran stanovalnica.si, na kateri je predstavljen koncept vzpostavljanja bivanjske skupnosti skozi trajnostno prenovo in prostorsko prilagoditev obstoječih nepremičnin v zadružni organizacijski obliki. Na njej zbirajo tudi interes za pridružitev procesu vzpostavljanja bivanjske skupnosti v Ljubljani, kot tudi pobude lastnikom, ki prodajajo prevelike nepremičnine, da jih namenijo za sobivanje.

Za izbrano hišo v Šiški so pripravili tudi idejno arhitekturno zasnovo s trajnostno prenovo in prostorsko prilagoditvijo hiše v pet individualni stanovanj, in skupne prostore. Prostori so prilagojeni gibalno oviranim, za prenovo pa so pripravili tudi finančni načrt. Koncept so oktobra predstavili tudi na srečanju interesentov za sobivanje v Dnevnem centru aktivnosti za starejše v Ljubljani. S projektom so nakazali možnosti, kako bi lahko trajnostne projekte sobivanja udejanjali v praksi, in spodbudili povezovanje za njihovo implementacijo ter s tem postavili dobre temelje za nadaljnji razvoj prve zadružne bivanjske skupnosti za starejše.

Grafika: Ana Belčič

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close