Stanovalnica

Starejši so ena izmed družbenih skupin, katere podnebne spremembe najbolj ogrožajo. Na spremembe se težje prilagajajo, kar med drugim lahko vodi v energetsko in nenazadnje tudi stanovanjsko revščino. Njihova bivališča so pogosto predimenzionirana in energetsko potratna, pri čemer starejši pogosto živijo sami. Povprečje bivalne površine na osebo je v Sloveniji pri starejših skoraj enkrat večje, kot je povprečje pri splošnem prebivalstvu. Kot pogosta težave pa se pojavljajo tudi dotrajanost stanovanj ali hiš, slaba opremljenost in neprilagojenost za bivanje v starosti.

V Sloveniji imamo premalo stanovanjskih rešitev, ki bi omogočile kakovostne pogoje za staranje v skupnosti. Obstaja pa vedno večji interes za razvoj različnih tipov stanovanjskih skupnosti. IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora se je zato odločil raziskati priložnosti za sobivanje starejših ter predstaviti potencial predimenzioniranih in neizkoriščenih hiš za trajnostno prenovo in zadružno bivanje.

Navdih so najprej poiskali v literaturi in z raziskovanjem obstoječih sobivanjskih skupnosti v Sloveniji. Obiskali so gospodinjsko skupnost v Davči, bivanjsko skupnost v Murski Soboti, neuspel poskus stanovanjske skupnosti v Krškem in oskrbovana stanovanja v Škofljici. Na terenu so opravili neformalne pogovore z uporabniki, ustanovitelji in upravljavci. Na podlagi pridobljenih informacij so razvili koncept sobivanjske skupnosti Stanovalnica z organizacijsko obliko zadruge.

Za potrebe ozaveščanja o sobivanju kot kakovostni stanovanjski rešitvi za starejše so pripravili spletno stran stanovalnica.si, kjer je predstavljen koncept vzpostavljanja bivanjske skupnosti s trajnostno prilagoditvijo nepremičnin in z zadružno organizacijsko obliko. Objavili so tudi pobudo za vzpostavitev bivanjske skupnosti v Ljubljani s pozivom lastnikom k razmisleku, da predimenzionirane nepremičnine namenijo sobivanju. Na spletni strani je predstavljen tudi koncept sobivanja in domače prakse, ki so jih izvajalci akcije sodelavci Inštituta spoznali na terenu.

Za prikaz koncepta sobivanja in trajnostne prenove so iskali primer hiše v Ljubljani. Izbrali so večjo hišo v Šiški, za katero so pripravili idejno arhitekturno zasnovo. Po prenovi je zasnova predvidela pet stanovanj, skupno pralnico in večji skupni prostor. Vsi prostori so prilagojeni gibalno oviranim. Zraven so pripravili tudi finančni načrt za tovrstno prenovo.

Oktobra 2022 so v Dnevnem centru aktivnosti za starejše organizirali srečanje interesentov za sobivanje in jim predstavili koncept, preverili njihove interese in razpravljali o možnostih. S projektom so tako postavili dobre temelje za razvoj prve zadružne bivanjske skupnosti za starejše.

 

Podnebne akcije so nam ponudile priložnost razvoja oz. pilotiranja naših idej, ob čemer smo spletli veliko novih sodelovanj z različnimi posamezniki in organizacijami ter postavili dobre temelje za nadaljnje korake. Veseli nas, da se vsi naši projekti razvijajo in rastejo naprej.

Anja Lazar (IŠSP)

 

Grafika: Ana Belčič

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close