Vroče točke

“Sredi poletja – ko je najbolj vroče – smo prvič testirali digitalna orodja za participativno mapiranje. Fleksibilnost in strokovna pomoč Mreže za prostor so nam dali samozavest, da smo si upali s projektom Vroče točke tvegati več, kot ponavadi. Tveganje se je splačalo – v treh tednih so prebivalci Ljubljane označili kar 700 vročih lokacij v mestu. “

(Zala Velkavrh, prostoRož)

V Ljubljani je društvo prostoRož pozvalo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, da pomagajo identificirati t.i. Vroče točke v mestu, to so območja v mestu, ki jih ljudje dojemajo kot prevroče. Med 7. in 25. avgustom 2020 so ljudje na interaktivnem zemljevidu označili kar 699 mestnih vročih točk, in kot ugotavljajo ustvarjalci projekta, se lokacije ujemajo z lokacijami z meritvami ugotovljenih toplotnih otokov. V prostoRožu so zato za najbolj izbrane lokacije pripravili ustrezne ukrepe in rešitve, ki bi poletja v prestolnici naredile bolj znosna in prijazna svojim prebivalcem in jih predstavili Mestni občini Ljubljana. Ukrep, ki ga bodo uresničili najprej, je zasaditev drevoreda ob Celovški cesti. Uporaba brezplačnega spletnega orodja za zbiranje vročih točk se je izkazala kot uspešno orodje za vključevanje in pridobivanje informacij splošne javnosti in je bila kasneje uporabljena za označevanje kritičnih točk onesnaženega zraka v Ljubljani (izvajata Focus – društvo za sonaravni razvoj in IMZTR – Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj v okviru programa Partnerstvo za okolje in zdravje).

SPLETNA STRAN VROČIH TOČK

Vir: arhiv KD prostoRož
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close