Prostor za spremembe

Prostor je omejena dobrina in odločitve ter posegi v prostor imajo lahko dolgoročne posledice na kvaliteto bivanja in okolje. Prostor s svojo urejenostjo in rabo vpliva tudi na sposobnost prilagajanja…