Mesto dreves

DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije želi s pregledom evidenc dreves, ki jih občine vodijo za namen izvajanja javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, preveriti, kakšne evidence vodijo občine…