Pisarna celovite urbane prenove v krajevni skupnosti

Urbanka, pisarna celovite urbane prenove, v katero sta vključeni tudi članici Zavod ZORA in društvo Est=etika, želi vzpodbuditi prebivalce k aktivnemu sodelovanju v skupnosti. Z različnimi metodami (delavnicami, nabiralnikom, uradnimi urami, zemljevidi) bodo…