Žive meje so uveljavljen način ograjevanja in zamejevanja rabe prostora in ena od značilnosti naših naselij in kulture urejanja prostora. So pa hkrati tudi preprost ukrep za ohranjanje biotske raznovrstnosti in dvig odpornosti lokalnega okolja na posledice podnebnih sprememb in iz prostora naših naselij hitro izginjajo prav zdaj, ko bi nam lahko zelo koristile.

Spoznanja o pomembnosti živih mej niso nova. Kmetje, biologi in naravovarstveniki dobro vedo, da žive meje v odprtem prostoru naselij in kulturne krajine, ustvarjajo bogat življenjski prostor za različne vrste živali in rastlin in tako v okolje vnašajo biotsko raznovrstnost in soustvarjajo podobo, vzdušje in uporabno vrednost prostora. Kot take so žive meje zato še kako koristne tudi za ustvarjanje vsestranske podnebne odpornosti lokalnega okolja. Hoditi mimo žive meje in sobivati z živo mejo je na vsak način mnogo bolj prijetno in zanimivo kot mimo zidanih in betonskih ograj.

Pobuda Podnebnega programa Mreže za prostor za ohranjanje in urejanje novih živih mej Za žive meje! je nastala na podlagi trdnih argumentov o pomenu živih mej za ohranjanje narave in ustvarjanje kakovosti bivanja v urbanem okolju in preproste ideje, da motivira slovenske občine k ohranjanju in urejanju novih živih mej z različnimi ukrepi in rešitvami, v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in svojim prebivalci.

Mreža za prostor z objavo pobude vabi vse slovenske občine, županje in župane, da se pogovorijo s svojimi sodelavci in pristopijo k pobudi. Na voljo sta letak in listina za pristop občine k izvajanju pobude. Za motivacijo priporočamo branje publikacije Moč narave za odporna naselja in skupnosti.

 

Informativni letak    Obrazložitev pobude

 

Mreža za prostor vabi vse občine k podpisu izjave o sodelovanju v pobudi Za žive meje! in k napovedi zagona prvih aktivnosti!

 

Izjava o pristopu občine (.pdf)

Pobuda za ohranjanje in urejanje novih živih mej je nastala v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ali Eko sklada j.s.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close