Strokovno in pravno svetovanje

Strokovno in pravno svetovanje članom ter drugim nevladnim organizacijam in lokalnim pobudam.