Trajnostno upravljanje z vodo v urbanem prostoru

Na tretjem seminarju o trajnostnem urejanju prostora Mreže za prostor smo se s pomočjo asistenta Mateja Radinje s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani posvetili trajnostnemu upravljanju z…