Analiza Justice&Environment: Sodelovanje javnosti pri prostorskem načrtovanju

V okviru mednarodne mreže nevladnih organizacij Justice&Environment, katere član je tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, je bil pripravljen obširen dokument glede sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju.

Dokument vsebuje primerjalno analizo sistemov prostorskega načrtovanja v 6 evropskih državah (med drugim tudi v Sloveniji) ter analizo relevantnih primerov pred Pritožbenim odborom Aarhuške konvencije, ki se nanašajo na postopke prostorskega načrtovanja. Preučenih je bilo 14 primerov, ki so pokazali, na katerih argumentih je potrebno utemeljiti pritožbo, ki jo javnost lahko posreduje Pritožbenemu odboru v primeru kršitve določb Aarhuške konvecije.

Analiza v angleškem jeziku je dostopna na tej povezavi: Land use planning and access.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close