Mediacija za trajnostno urejanje prostora

Petek, 13.10.2017 od 9. do 13.15 ure v Etnografskem muzeju v Ljubljani, Metelkova 2, Ljubljana (upravna stavba 1. nadstropje)

Skozi urejanje prostora se udejanjajo strateške namere države in lokalnih skupnosti, usmerja razvoj družbe v skupno dobro, hkrati pa se udejanjajo tudi drugi interesi različnih akterjev. Ti so si pogosto nasprotujoči, zato je zgodnje prepoznavanje potencialnih konfliktov interesov pri urejanju prostora, njihovo upravljanje in razreševanje pomembno za bolj učinkovito vodenje procesov urejanja prostora, dovoljevanja posegov in gradenj.

Posvet je namenjen odločevalcem in drugim deležnikom v teh procesih, da bi skupaj razmislili o mediaciji kot možnem načinu razreševanja konfliktov na tem polju po zgledu mediacijskega modela, kot se je razvil na področju zdravstva.

Zaradi boljše organizacije dogodka vas prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite na tej povezavi do 11.10.2017.

Vabilo in program

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close