Ogrožena možnost pridobitve statusa društva v javnem interesu na področju prostora

Ministrstvo za infrastrukturo je predlagalo sprejem novega pravilnika, ki določa kriterije za podelitev statusa društva v javnem interesu na področjih prometa in energije. Vsebinsko pravilnik smiselno povzema predhodni Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS št. 35/2014). Sprejem slednjega smo predlagali prav v Mreži za prostor in tudi sodelovali pri njegovi pripravi, sprejet pa je bil sprejet v času, ko je bilo področje urejanja prostora priključeno Ministrstvu za infrastrukturo.

Po ponovni vzpostavitvi Ministrstva za okolje in prostor pri Mreži za prostor razumemo, da morda izvajanje pravilnika, ki sedaj ureja področja dveh ministrstev povzroča težave, zaradi česar je Ministrstvo za infrastrukturo pristopilo k sprejemu novega pravilnika samo za (svoji) področji prometa in energije.

Vendar pa bi se s predlaganim z novim pravilnikom popolnoma ukinila veljavnost dosedanjega pravilnika, kar bi za področje urejanja prostora pomenilo, da do nadaljnjega ne bi imeli ustrezne ureditve za izkazovanje pomembnejših dosežkov za pridobitev statusa v javnem interesu na področju urejanja prostora.

Zato smo pri Mreži za prostor predlagali popravek predloga pravilnika, s katerim bi se lahko pravilnik še naprej uporabljal za področje prostora do uveljavitve ustreznega predpisa, ki bo urejal kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prostora.

Obenem smo Ministrstvu za okolje in prostor predlagali, da na podlagi 3. odstavka Zakona o društvih pripravi in sprejme ustrezen pravilnik, ki bo določal kriterije za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju urejanja prostora.

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close