Predlog zakona o razvojnem območju Hoče-Slivnica ruši temeljna pravila pravne države

Vlada RS bo na četrtkovi seji obravnavala predlog Zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče-Slivnica, s katerim ruši celoten sistem prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter temeljna pravila pravne države.

V ponedeljek, 7. 11.2016,  je bil med vladnimi gradivi objavljen predlog Zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče-Slivnica, ki ga je na vlado posredoval predlagatelj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zakon namerava mimo vse obstoječe zakonodaje urejanja prostora in varstva okolja vzpostaviti posebne pogoje za umestitev posamične investicije zasebnega podjetja Magna Steyr, z velikim posegom na kmetijska zemljišča in razlaščanjem lastnikov zemljišč, posegom na vodovarstveno območje s problematično industrijsko dejavnostjo, brez celovite presoje vplivov na okolje, in ne da bi se pripravil državni prostorski načrt. S tem se podira temeljna pravila pravne države.

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta na vlado naslovili dopis, s katerim nasprotujeta načinu predlaganega umeščanja konkretne zasebne investicije v prostor. Mreži v dopisu poudarjata, da ne nasprotujeta investiciji avstrijskega podjetja Magna Steyr, ki jo želi zakon olajšati, pač pa nasprotujeta načinu umeščanja razvojnega območja kot ga predlaga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s predlogom tega zakona. Predlogu zakona nasprotujeta, ker ta v nasprotju z veljavnimi zakoni urejanja prostora in graditve objektov za umestitev posamične investicije tuje zasebne gospodarske družbe v prostor na slovenskem ozemlju nesistemsko vzpostavlja poseben režim umeščanja v prostor, kar je v nasprotju najmanj z 2., 8. in 153. členom Ustave RS (vključno s kršitvijo Direktive 2001/42/ES o presoji nekaterih načrtov in programov na okolje in Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah). Mreži vladi predlagata, da predlog zakona zavrne, saj tak pristop umeščanja ene investicije z zakonom ruši tako sistem prostorskega načrtovanja kot varstvo okolja.

Podrobna obrazložitev in argumentacija je predstavljena v dopisu in dosegljiva na tej povezavi.

magna_steyr_werk_graz

Foto Thilo Parg / Wikimedia Commons, licenca: CC BY-SA 3.0

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close