Sodelovanje pri oblikovanju stališč Slovenije do predpisov EU

V sodelovanju Mreže za prostor in Plan B za Slovenijo je bila v letu 2015 pripravljena Analiza sodelovanja javnosti pri oblikovanju stališč RS do dokumentov EU na področju varstva okolja in urejanja prostora, ki je ugotovila, da ta prostor s strani države ni odprt za sodelovanje javnosti. Procesi sodelovanja so odprti neposredno na ravni EU, vendar pa bi bilo pomembno tudi vplivanje deležnikov in javnosti na oblikovanje stališč RS kot države do predpisov, ki se pripravljajo na ravni EU. Po ugotovitvah mednarodnih strokovnjakov 80-90% nacionalne okoljske zakonodaje oblikuje zakonodaja EU, to pa posledično vpliva na urejanje prostora. Zato so za nas stališča države do odločitev, dokumentov ali predpisov, ki se pripravljajo na ravni EU zelo pomembna. Proces oblikovanja stališč pa ni odprt za sodelovanje javnosti.

Okvirni predpis za oblikovanje stališč RS je Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, ki predstavlja podlago za sodelovanje med  Vlado in Državnim zborom, na tej relaciji pa se oblikujejo prioritete. Te država svoje določa vsakih 18 mesecev s sprejemom Deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije (zadnja deklaracija za obdobje januar 2016 – junij 2017) in sicer upoštevajoč prednostne naloge, ki si jih zada v tem obdobju, programa Evropske komisije za tekoče leto (sprejeto je za leto 2017 in 18-mesečnega programa Sveta Evrope (novi bo od 1.6.207, zadnji veljavni pa je za obdobje 2016-17). Deklaracijo sprejme Državni zbor na podlagi 5. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije.

Ker se obdobje veljavnosti deklaracije izteka in bodo torej pripravljalec Ministrstvo za zunanje zadeve ter nato Vlada in Državni zbor pristopili k sprejemanju nove deklaracije. Deklaracija doslej še nikoli ni bila v javni razpravi, v  obeh mrežah pa si želimo to kulturo spremeniti, zato vas vabimo, da sporočite na senka.sifkovic.vrbica@pic.si morebitne predloge glede prioritet in vsebin, ki bi jih morala Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije. Sicer pa se program v veliki meri ozira na dogovorjene prioritete EU. V Deklaraciji je posebno poglavje namenjeno varstvu okolja, teme vezane na urejanje prostora pa so povezane tudi z drugimi vsebinami dokumenta (promet, energetika, kmetijstvo). Zbrane predloge bomo posredovali Ministrstvu za zunanje zadeve in predlagali, da se prostor razprave o prioritetah RS in glede oblikovanja stališč RS v zadevah EU odpre tudi za širšo javnost

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close