Sprejet Normativni program Vlade RS za leto 2014 (Informator januar 2014)

Vlada RS je dne 2.1.2014 sprejela normativni program za leto 2014, v katerem je med drugim predviden sprejem Zakona o cestninjenju, Zakona o ravnanju z nezakonitimi gradnjami (prva predložitev Vladi predvidena 28.1.2014), Nacionalnega stanovanjskega programa, Zakona o graditvi objektov in Zakona o urejanju prostora (oba naj bi bila predložena ladi do 1.7.2014), Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije,  Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Uredbe o vsebini in načinu vodenja zbirke državnega prostorskega načrta, Uredbe o deležu OVE v prometu, Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, Pravilnik o izdelavi energetskih pregledov, Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close