Sprejeti nekateri naši predlogi glede izvedbe projektnih natečajev

Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. V okviru priprave predloga zakona je aktivno sodelovala tudi Mreža za prostor in kot kaže zaenkrat uspela s predlogom za obvezno izvedbo projektnih natečajev v primeru javnega naročanja projektantskih storitev ali storitev v zvezi s pripravo prostorskih aktov. Naši predlogi so bili sicer upoštevani v manjši meri, kot bi želeli, predlagana ureditev pa prinaša tudi polno nejasnosti.

Predlog zakona med drugim tako predvideva obvezno izvedbo projektnih natečajev za javna naročila projektiranja objektov v javni rabi, če njihova ocenjena investicijska vrednost presega 2.500.000 evrov. V kolikor gre za projektiranje objektov za šport in rekreacijo, pa je ta meja 500.000 evrov. Prav tako se projektni natečaj uporablja za pripravo strokovnih podlag za potrebe prostorskega načrtovanja, kadar površina načrtovane prostorske ureditve presega 5 hektarjev ali če tako določa sam prostorski akt. 

Predlog Zakona o javnem naročanju 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close