Ureditev za društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju prostora ostaja nespremenjena

Društva na področju prostora lahko še naprej pridobijo status delovanja v javnem interesu na področju prostora. Druge organizacijske oblike nevladnih organizacij pa bodo morale še malo počakati.

Zakon o društvih v 30. členu določa pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Podrobnejše vsebinske pogoje glede izkazanih dosežkov na področju določi posamezno ministrstvo za svoje področje. Mreža za prostor je v letu 2014 spodbudila Ministrstvo za infrastrukturo, pod okriljem katerega je bilo tedaj tudi področje prostora, da je sprejelo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društev za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora. pravilnik za področje prostora, energije in prometa.

Področje prostora se je v letu 2015 ponovno organiziralo pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Glede na ločeni ministrstvi je dodeljevanje statusa za področje prostora postalo težavno, zato je Ministrstvo za infrastrukturo pristopilo k pripravi novega pravilnika, iz katerega je področje prostora izločilo. Mreža za prostor je taki izločitvi nasprotovala in predlagala, da pravilnik za področje prostora še naprej ostane v veljavi, dokler to ne bo urejeno bodisi z Zakonom o nevladnih organizacijah, bodisi z Zakonom o urejanju prostora, ki oba posegata na področje celovite ureditve statusa nevladnih organizacij v javnem interesu. V Uradnem listu je bil tako za področje energije in prometa objavljen nov Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije. Pravilnik tako ureja pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu za društva na področju energije in prometa, za društva na področju prostora pa ostaja v veljavi stari pravilnik iz leta 2014.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close