Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – februar 2021

Uvodnik  Senka Šifkovič Vrbica, Nina Plevnik (IPoP) in izvajalci malih projektov Mali projekti, velike spremembe Podnebni program vsebinskih mrež, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor…