Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – februar 2021

Uvodnik 

Senka Šifkovič Vrbica, Nina Plevnik (IPoP) in izvajalci malih projektov

Mali projekti, velike spremembe

Podnebni program vsebinskih mrež, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor omogoča, da se v okviru projekta podprejo tudi aktivnosti članic Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo. V Mreži za prostor smo ponosni na rezultate prvih treh “malih” projektov naših zagnanih članic, ki imajo velik potencial izvedbe tudi v drugih okoljih ter dvigujejo ozaveščenost o podnebnih spremembah in vplivajo na kvaliteto življenja v mestih. Projekti dokazujejo pomen podpore aktivnostim manjših organizacij na področjih prostora in okolja. Več >>>

 

Aktualno v okviru mrež 

Podnebna izobraževanja Mreže za prostor

Za nami je tretje Podnebno izobraževanje Mreže za prostor. V okviru tretjega izobraževanja z naslovom Podnebne politike in cilji  smo izvedeli, kakšni so mednarodni, EU in nacionalni cilji in politike, ki so temelj ukrepanja glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP), in h katerim je zavezana tudi Slovenija. Vabimo vas tudi na naslednje izobraževanje z naslovom Prilagajanje na podnebne spremembe, ki bo potekalo 23. februarja 2021. Več >>>

Ministrstvo po javni razpravi izločilo pravico do sodnega varstva NVO zoper prostorske izvedbene akte iz predloga novega Zakona o urejanju prostora

Ta pravica v veljavnem ZUreP-2 omogoča NVO s statusom v javnem interesu (na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in varstva kulturne dediščine) in drugim prizadetim osebam začetek upravnega spora zoper izvedbene prostorske akte. Več >>>

 

Zdravje ali asfalt? Državni zbor v tajnosti o nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost

V mreži Plan B smo pripravili predloge projektov za nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost na področjih podnebja, varstva okolja in ohranjanja narave ter jih poslali Vladi RS ter poslankam in poslancem Odbora za zadeve EU. Prvi osnutek dokumenta, ki je pricurljal v javnost, kaže, da bo vlada raje kot v področja, ki bi jih morali prioritetno razvijati v obdobju pandemije in po njej (javno zdravstvo, oskrba starostnikov, podnebne spremembe, digitalizacija in blaženje socialnih posledic pandemije), glavnino denarja namenila – asfaltu. Več >>>

Fotografija: Unsplash

 

Pogroma nad okoljem še ni konec: Vlada bi ukinila še zadnje ključne varovalke pred škodljivimi projekti

Ob napovedanih spremembah Zakona o urejanju prostora in z novim predlogom novega Zakona o varstvu okolja (ZVO) smo se odzvali tudi v Plan B za Slovenijo. Naš odziv najdete tukaj.

Podnebno ogledalo še naprej kaže neprijetno prometno podobo

Konec januarja je izšlo novo Podnebno ogledalo 2020, ki je ocenjevalo zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za leto 2019 glede na Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP). Še vedno najbolj in prek zastavljenih ciljev naraščajo emisije iz prometa. Več >>>

Zbor članic mreže 2020

Kljub razmeram, ki so onemogočale izvedbo srečanja v živo, smo konec leta 2020 uspešno izvedli Letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo, Zbor članic 2020 – tokrat zavoljo razmer v spletni obliki. Več >>>

Iz aktivnosti članic 

Podnebne politike 

[Umanotera] Poročilo: Zelena javnofinančna reforma 

V Umanoteri smo v lanskem letu v okviru Podnebnega ogledala 2020 pripravili Zvezek 8: Ukrep v središču – Zelena javnofinančna reforma, v katerem je predstavljen koncept zelene javnofinančne reforme in ocenjeno stanje njene priprave v Sloveniji. Z vidika blaženja podnebnih sprememb ZeJFR vključuje ukrepe, kot so odprava spodbud za fosilna goriva, davčni ukrepi in reforma porabe finančnih virov. Več >>>

[Greenpeace/Focus/Umanotera] Evropske podnebne cilje lahko dosežemo le z opuščanjem premoga v TEŠ do leta 2033

Iz okoljskega poročila je razvidno, da bi evropski podnebni cilj zniževanja emisij toplogrednih plinov dosegli le s scenarijem, ki predvideva zapiranje premogovne proizvodnje v TEŠ leta 2033. Organizacije Focus, Greenpeace in Umanotera zato zahtevajo, da se ta ugotovitev, kot tudi zaveze Pariškega podnebnega sporazuma, upošteva pri okoljski oceni in končni izbiri scenarija. Več >>>

Fotografija: Greenpeace

[Focus] Še ena okoljska figa v žepu: možnost frackinga v Sloveniji ostaja

Po treh neuspelih poskusih opozicijskih poslancev, da se v Sloveniji prepove fracking, je vlada predstavila predlog sprememb Zakona o rudarstvu, kjer se prepovedi frackinga loteva s figo v žepu. Predlog namreč pušča odprta vrata hidravličnemu lomljenju v Petišovcih in s tem nevarnostim za zdravje in življenje ljudi ter lokalno okolje. Več >>>

[PIC] Podnebne spremembe skozi pravo – po uspešni izvedbi objavljamo gradivo

V ponedeljek, 14.12.2020, so v PIC izvedli dogodek Podnebne spremembe skozi pravo. Prek kratkih spletnih predstavitev devetih predavateljic in predavateljev so se sprehodili skozi pravne vidike spopadanja s podnebnimi spremembami. Format dogodka se je izkazal za smiseln uvod v podnebno pravne tematike, ki jih načrtujemo razširiti in poglobiti v naslednjih dveh dogodkih, ki jih načrtujemo februarja in aprila 2020. Več >>>

[Umanotera/Focus] V občini Postojna začenjamo z zmanjševanjem ogljičnega odtisa turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. Postojnski občini bodo v Umanoteri v letošnjem letu nudili podporo v smeri zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na področju turizma. Več >>>

[Focus/Umanotera] #DovoljZaVse dobri praksi: zadrugi, ki delujeta skrbno do okolja in podnebja (video)

Tradicionalno so zadruge v Sloveniji dejavne predvsem na področju kmetijstva, vendar v zadnjih letih vse bolj izstopajo iz tega polja in nadgrajujejo svoje klasične kmetijske dejavnosti. Zadruga Konopko (video) raziskuje in ozavešča o možnostih uporabe industrijske konoplje, ki je vsestransko uporabna, nezahtevna za gojenje in okolju prijazna rastlina s potencialom za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Zadruga Zemlja & Morje (video) pa spodbuja ekološko kmetovanje, ki je oblika pridelave hrane z najmanjšim vplivom na podnebje. Več >>>

[Focus] Kako najti izhod iz krize in kolesja neskončne rasti?

V Focusu povzemajo poročilo Escaping the growth and jobs treadmill: a new policy agenda for post-coronavirus Europe, ki med drugim predlaga načrt, kako v štirih korakih zmanjšati našo strukturno odvisnost od gospodarske rasti ter spisati pozitivno zgodbo o delu v pokoronavirusnem gospodarstvu. Več >>>

Trajnostna mobilnost

[Focus] Tudi avtobusi morajo postati bolj okolju prijazni

V Sloveniji bomo morali, če bomo želeli slediti ciljem znižanja emisij toplogrednih plinov v prometu in povečati delež uporabnikov javnega potniškega prometa, posledično povečati tudi delež avtobusov v sistemu javnega potniškega prometa. Pri tem pa je zaradi onesnaženosti zraka v mestih pomembno, da čimprej preidemo na čistejša vozila, in zdaj je sploh prava priložnost za to. Države članice EU lahko namreč stroške za ozelenitev avtobusne flote predvidijo tudi v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jih morajo oddati Evropski komisiji do konca aprila. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[Ekologi brez meja] Ponovna uporaba odsluženega lesa nujen ukrep prilagajanja podnebni krizi

S spletnim dogodkom Novo življenje lesa: krožno gospodarstvo v praksi se zaključuje projekt ponovne uporabe odsluženega lesa Lesni feniks, ki je udeležence navdušil z uspešnim povezovanjem lokalne skupnosti, izobraževalnega sistema, gospodarstva in nevladniške sfere, občane Žirov pa z novo urbano opremo. Več >>>

Urejanje prostora

[DKAS] Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev

Konzorcij institucij in društev, ki se ukvarjajo s prostorom, je kot odgovor na predlog sprememb ZJN-3 podpisal Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev. V Apelu institucije poudarjajo, da je natečaj najbolj transparentna in demokratična oblika odločanja o urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih projektantskih rešitvah, ki predstavlja tudi najracionalnejši način vodenja javnih investicij v gradnjo objektov zaradi možnosti neposredne primerjave različnih predlogov. Podpisniki apela s tem pristojne pozivamo, da se obveza izvedbe javnih arhitekturnih natečajev, zapisana v 100. členu Zakona o javnih naročilih ohrani v celoti. Več >>>

[DKAS] Katalog Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!

Društvo je v lanskem letu izdalo katalog razstave Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! – Pogled na slovenske krajine ob 30 letnici monografije Dušana Ogrina. Več >>>

[DKAS] Resolucija IFLA Europe “Landscape as Footprints on Earth”

Na Generalni skupščini IFLA Europe 17. oktobra 2020 je bila sprejeta resolucija “Landscape as Footprints on Earth” – “Krajine kot odtisi na zemlji”. Resolucija zavezuje združenja krajinskih arhitektov in vse ključne področne deležnike na območju EU k odzivanju, spodbujanju in zagotavljanju vzdržnega razvoja, ki se odraža kot “pozitiven” odtis v krajini. Vse bolj se pojavljajo degradacije tako naravne kot kulturne krajine ter naravni viri, kar zmanjšuje raznolikost vrst, izčrpava vodne vire in bistveno prispeva k podnebnim spremembam. Več >>>

 

Urbane politike

[IPoP] Izbrali smo 15 dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja

Avgusta 2020 smo z razpisom Mesta >> mestom občine in javna podjetja pozvali, naj nam posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem. Več >>>

Vir: Arhiv Mestne občine Lubljana

[IPoP] Karel Pollak: »Bistveni so majhni koraki, ni mogoče narediti vsega naenkrat«

Karel Pollak, mnogim znan kot Keko, je vodja referata za načrtovanje javnih površin in prenovo na Mestna občina Ljubljana.  Na tem področju je vsestransko aktiven že več kot 30 let, najbolj široko prepoznaven je po projektu Ljubljana – moje mesto, v katerem sodeluje že od samega začetka leta 1989 in ga od leta 1996 tudi vodi. S svojo vztrajnostjo, poznavanjem mesta in meščanov, odprtostjo za nove pobude in rešitve dokazuje, da je tudi z majhnimi koraki in postopnimi spremembami mogoče narediti veliko za izboljšanje podobe mesta in višjo kakovost življenja v mestu. Več >>>

Varstvo narave in zavarovana območja

[DOPPS] Katere so bile najštevilčnejše #Ptice okoli nas v letu 2020?

Zadnji teden januarja so v DOPPS že dvanajsto leto zapored skupaj preštevali ptice, ki se zadržujejo v bližini naših domov. Poročilo je na voljo tukaj.

[SDPVN] Izšel je novi Glej, netopir!

Letošnja številka društvenega biltena Glej, netopir! predstavlja razkrite skrivnosti netopirjev na Ljubljanskem, ki jih predstavljajo izvajalci projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 5. Veliko ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti se je dogajalo tudi v sklopu projekta o sobivanju ljudi in netopirjev v Mariboru. Bilten predstavlja tudi rezultate terenskih raziskav in zanimivih opazovanj s terena. Več >>>

 

Drugo

[Ekologi brez meja] Pogled v magično kroglo prihodnosti

O tem, na kaj naj bomo pozorni v letu 2021, česa se lahko nadejamo in kako se bodo tudi Ekologi trudili udejanjati spremembe, pa v krajšem zapisu tukaj.

[IPoP] Ali vemo, kaj smo izgubili z Rogom?

Obžalujemo nasilno prekinitev dogajanja v Rogu v Ljubljani in opozarjamo na pomen prostorov neformalne rabe za vsa mesta. “Škoda je, da ne vemo, kaj vse se je v Rogu razvilo, niti kdo je to razvil ali za koga je to razvil. Iz Roga smo se premalo naučili. Mogoče je bil laboratorij, ki bi nam pomagal pri iskanju vprašanja, katerega odgovor bi lahko bil Kreativni center Rog. Skratka, bil je čas za vprašanja, ne za odgovore. Nikakor pa ni bil čas za nenapovedan napad.” Več >>>

Foto: Goran Jakovac

 

[Ekologi brez meja] Naše leto 2020

Za ogled vsebinskega poročila o letu 2020 s strani EBM kliknite tukaj.

[IPoP] Inventura leta 2020

Leto 2020 sta v dobrem in slabem zaznamovala epidemija in skrb za zdravje. IPoP je v optimističnem duhu razmeram najprej prilagodil način dela, postopoma pa skladno z možnostmi tudi vsebine. Čeprav smo več kot pol leta delali od doma, smo z dnevnimi jutranjimi javljanji ostali močno povezani, kar nam je pomagalo tako osebno kot strokovno in poslovno. Več >>>

 

Mednarodne novice

Poročilo o ekonomiji biotske raznovrstnosti

Poročilo poziva k spremembam v našem razmišljanju, delovanju in merjenju gospodarskega uspeha, da bi zaščitili in okrepili svojo blaginjo in naravni svet. Novi okvir, predstavljen v poročilu, temelji na globokem razumevanju ekosistemskih procesov in vplivih gospodarske dejavnosti nanje ter določa kako naj upoštevamo naravo v gospodarstvu in odločevalskih procesih. Več >>>

Poročilo Rast brez gospodarske rasti

V Evropski agenciji za okolje so objavili kratko poročilo, v katerem pozivajo k razmisleku o pomenu rasti in napredka v povezavi s trajnostjo na svetovni ravni. Več >>>

Biotska raznovrstnost in zdravje – nove študije in priporočila odločevalcem  

O vplivu degradacije okolja na duševno zdravje in vsesplošno počutje ljudi si preberite v poročilu s strani IEEP tukaj.

Predlog za oblikovanje standarda trajnostnosti za hidroelektrarne

V skladu s predlogom bi bili hidroenergetski projekti po vsem svetu neodvisno ocenjeni in certificirani glede na svojo trajnostnost. Več >>>

Staranje vodne infrastrukture: Naraščajoče tveganje na svetovni ravni

Poleg večjih potreb po vzdrževanju ter s tem povezanih stroškov je starejša vodna infrastruktura precej manj učinkovita in predstavlja potencialno grožnjo varnosti ljudi in okolju. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

do 5. 2. 2021 [IPoP] Vabilo občinam: Odprta ulica v vaši občini

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti Odprto ulico – ukrep za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, ki omogoča kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinami ter nasveti pri izvedbi Odprte ulice in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije…). Več >>>

18. 2. 2021 [Plan B za Slovenijo] Sodelovalni pristopi v virtualnem okolju

Delavnica je namenjena vsem članicam Plan B za Slovenijo, ki ste pri svojem delu v času koronskih ukrepov primorane izvajati sestanke, usposabljanja, konference in druge dogodke prek spleta in želite, da so ti čim bolj uspešni, s čim manj motnjami in z aktivnim sodelovanjem udeležencev. Več >>>

23. 2. 2021 [Mreža za prostor] Podnebno izobraževanje Prilagajanje na podnebne spremembe

Zaradi  dolgoročnih učinkov urejanja prostora je ključno pravočasno ukrepanje, ki nam bo čez leta zagotavljajo večjo odpornost na posledice podnebnih sprememb, kot so suše, povodnji, neurja in vročinski valovi. Da bi pri urejanju prostora vsi deležniki čim bolj ozaveščeno pristopili k ukrepom prilagajanja, je pomembno dobro razumevanje podnebnih sprememb in vseh prilagoditev, ki jih bodo že obstoječe spremembe od nas terjale v bodoče. Več >>>

24. 2. 2021 [Focus] Delavnica: Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Na dogodku bo predstavljena vlogo občin pri izvajanju NEPN. Odgovoriti bomo poskušali na tri ključna vprašanja: zakaj je NEPN tako pomemben, zakaj ga je pomembno izvajati ter kakšna je pri tem vloga občin in drugih lokalnih akterjev? Več >>>

do 28. 2. 2021 Food Wave: poziv k zbiranju projektov na področju trajnostne pridelave in uporabe hrane

Inštitut Wcycle Maribor je v okviru projekta Food Wave objavil razpis za projektne predloge mladinskih in nevladnih organizacij na področju lokalne hrane. Več >>>

[Zavod Svibna] Povabilo v raziskovalni študijski krožek Ajdovske zgodbe iz Posavja

V okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja v Svibni vabijo vse zainteresirane iz Posavja v raziskovalni študijski krožek, v okviru katerega  bi radi raziskali in pobliže spoznali vse lokacije v regiji, ki imajo v nazivu »ajdovski«, »ajdov« ipd. – pa naj gre to za imena krajev, ledinska poimenovanja, poimenovanja posameznih naravnih zanimivosti , ali pa spomin na pripoved starih staršev, starejših sosedov  ipd., ali ljudske pesmi, zgodbe, v katerih »nastopajo« Ajdi. Več >>>


Naslovna fotografija: Maja Simoneti

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close