Priporočila za delovanje organizirane civilne družbe

Mreža za prostor je leta 2014 pripravila nabor priporočenih ravnanj s katerimi lahko organizacije civilne družbe s svoje strani prispevajo k izboljšanju sodelovanja in povečanju svojega vpliva pri urejanju prostora….