Priporočila za delovanje organizirane civilne družbe

Mreža za prostor je leta 2014 pripravila nabor priporočenih ravnanj s katerimi lahko organizacije civilne družbe s svoje strani prispevajo k izboljšanju sodelovanja in povečanju svojega vpliva pri urejanju prostora.

Priporočila so bila dana v javno razpravo, na podlagi podanih pripomb pa je bil oblikovan končni dokument priporočil, ki je dostopen tukaj.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close