Mentoriranje za zagovorništvo – povabilo prostorskim NVO

Nevladne organizacije s področja urejanja prostora se pogosto srečujejo s težavo, kako doseči spremembo v prostoru, bodisi da gre za konkretno (pre)ureditev, spremembo določenih praks ali predpisov. Kako argumentirati svoje predloge, kakšne so poti za dosego ukrepov.  Ni enotnih navodil, od primera do primera je nekoliko drugače, zato izkušnje in znanje pridobivamo skozi poskuse in neuspehe, pa tudi uspehe.  V Mreži za prostor svoje z izkušnjami pridobljeno znanje delimo z drugimi organizacijami. V zadnjih dveh letih smo tako mentorirali šest organizacij glede uveljavljanja različnih zamisli, v tem in naslednjem letu pa bomo za mentoriranje izbrali še dve organizaciji. Vabljeni k prijavi!

Mentoriranje je namenjeno krepitvi usposobljenosti organizacije, da skozi skupno mentorsko vodeno delo na konkretnem primeru/problemu, s katerim se ukvarja organizacija na področju urejanja prostora, pridobi znanje in veščine za zagovorniško delo tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Mentoriranje obsega najmanj 20 do 30 ur mentorskega dela, prilagojenega potrebam organizacije in lokaciji organizacije. Mentorstvo izvaja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, glede na teme pa lahko sodeluje še kakšna druga organizacija z znanjem na področju. Mentoriranje poteka v okviru projekta Mreža za prostor – za trajnostno in vključujoče urejanje prostora, ki  se financira  preko Ministrstva za javno upravo financiran s strani Evropskega socialnega sklada.

Če ste nevladna organizacija s področja urejanja prostora in ste zainteresirani za mentoriranje za zagovorništvo se lahko PRIJAVITE na naslov pic@pic.si z navedbo »mentoriranje za zagovorništvo« do konca junija 2018. Prijava, ki naj bo okvirno dolga eno stran, naj vsebuje kratko predstavitev organizacije in potreb kot odgovore na naslednja točke:

  • predstavitev organizacije (organizacijska oblika, poslanstvo in cilji, število oseb ključnega kadrovskega jedra, ki izvaja aktivnosti),
  • za katero vsebino oziroma konkretni problem potrebujete mentoriranje in kako vidite rešitev problema,
  • utemeljitev, da navedena problematika sodi v poslanstvo in cilje vaše organizacije,
  • koliko oseb bi bilo z vaše strani vključenih v mentoriranje (zaželeno do tri).

Za mentoriranje bomo Izbrali najmanj dve organizaciji po naslednjih kriterijih: organizacija ima potencial (kadre in voljo), da bo izvedeno mentoriranje okrepilo organizacijo z novimi znanji in veščinami za nadaljnje delo; gre za mentoriranje na temi, ki je za organizacijo pomembna glede na njeno poslanstvo in cilje; gre za temo, ki je pomembna za Mrežo za prostor; gre za temo, na kateri ima Mreža za prostor znanja, ki jih lahko posreduje.

Organizacije bo izbral svet projekta Mreža za prostor – za trajnostno in vključujoče urejanje prostora.

 

Pripravila: Senka Šifkovič Vrbica

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close