MREŽIN FOKUS: urejanje prostora v 2018

Na področju urejanja prostora se v zadnjem času dogajajo velike spremembe. Nova prostorska zakonodaja, novi akterji v urejanju prostora, novi problemi, pa tudi nove prostorske prakse bodo tema štirih strokovnih dogodkov, ki jih organizira Mreža za prostor. Izostrite svoj fokus na prostor in se pridružite izobraževanju, usposabljanju in debati.

Vsi dogodki so brezplačni, prijavite se tukaj.

  • Ponedeljek, 24.9. Zbori za prostor: Kako ravnamo z drevjem v mestih? 18:00-20:00, PRITLIČJE
  • Torek, 25.9. Usposabljanje za NVO o novi prostorski zakonodaji. 14:30-16:30, KUCHA
  • Sreda, 26.9. Teorija in praksa začasne rabe prostorov. 14:30-16:30, KUCHA
  • Petek, 28.9. Posvet: Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora? 9:00-12:00, KUCHA

 

Ponedeljek, 24. september 2018

Zbori za prostor: Kako ravnamo z drevjem v mestih?

18:00-20:00, PRITLIČJE, Mestni trg 2, Ljubljana

Koristi dreves v urbanem okolju so velike, večstranske in niso omejene le na ožjo lokacijo, kjer drevo raste. In niso odvisne od tega, čigavo je drevo. Kako ovrednotiti koristi posameznega drevesa? O katerih drevesih govorimo, ko govorimo o vzdrževanju dreves v mestih? Kakšno je v naših mestih razmerje med drevesi na javnih in tistimi na zasebnih površinah? Zakaj je regulativa na področju varovanja zelene infrastrukture praviloma lokalna? Zakaj mnoga mesta regulirajo vzdrževanje dreves tudi na zasebnih površinah in zakaj se je pri nas pristojnost lokalnih skupnosti nad zasebnimi drevesi v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala? Uvod v temo bo pripravila in predstavila novinarka Kristina Božič. Dogodek je namenjen vabljenim udeležencem, več informacij o možnosti udeležbe na marko.peterlin@ipop.si.

Torek, 25. september 2018

Usposabljanje za NVO o novi prostorski zakonodaji

14:30-16:30, KUCHA, Mašera-Spasičeva 8, Ljubljana

Novi Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon prepoznavata pomembno vlogo javnosti, posebej pa nevladnih organizacij in civilnih iniciativ pri sprejemanju odločitev v prostoru in uporabi pravnih sredstev. Na usposabljanju boste spoznali novo ureditev prostorskega načrtovanja in dovoljevanja graditve, možnosti sodelovanja javnosti pri načrtovanju in dovoljevanju graditve, informacije o pridobitvi statusa delovanja v javnem interesu na področju prostora in vlogi civilnih iniciativ. Seznanili se boste s pravnimi sredstvi pri načrtovanju in dovoljevanju graditve in s tem, kako jih učinkovito uporabiti pri svojem delovanju.

Sreda, 26. september 2018

Teorija in praksa začasne rabe prostorov

14:30 – 16:30, KUCHA, Mašera-Spasičeva 8, Ljubljana

Začasna raba je urbanistična praksa za oživitev praznih prostorov v mestih. Izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, zato pomembno vpliva na vznik posameznih pobud ter na dvig kakovosti in pestrosti življenja v mestnih četrtih. Na izobraževanju bomo odgovorili na vprašanja: Kako s pomočjo začasne rabe do prostora za delovanje? Kako z orodji začasne rabe oživljati mesto ter izboljšati pogoje za lokalne skupnosti? Kako začasno rabo razume nova zakonodaja?

Petek, 28. september 2018

Posvet: Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora?

9:00 – 12:00, KUCHA, Mašera-Spasičeva 8, Ljubljana

Področje urejanja prostora je bilo na področju nevladnega sektorja pri nas dolgo časa spregledano. Šele v zadnjih letih se pojavlja financiranje, namenjeno izključno nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju prostora. Je trenutna situacija zadovoljiva? Soočili bomo mnenja financerjev (občin, ministrstev, skladov) in nevladnih organizacij, ki so prejemnice sredstev. Zanimalo nas bo, zakaj na področju prostora deluje tako malo organizacij, kakšne so prednosti in slabosti sodelovanja s prostorskimi NVO in kakšne so ovire za razvoj sektorja. Skupaj bomo oblikovali osnovne smernice za financiranje prostorskih NVO, ki jih pripravlja Mreža za prostor.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close