Novi objekti na PCI listi

Na PCI listo so uvrščeni prednostni energetski infrastrukturni projekti EU, o čemer smo v Informatorju že pisali pred dvemi leti. Konec leta 2013 je bila namreč potrjena prva lista teh projektov, na katero je trenutno vključenih tudi 10 slovenskih projektov (6 s področja električne energije in 4 s področja zemeljskega plina).

Vsega skupaj je predvidenih 248 projektov, ki bodo oz. so deloma že prejeli prednostno obravnavo v smislu finančne podpore in hitrejšega postopka dovoljevanj ne glede na njihovo lokacijo in ostale kriterije. Uvrstitev na seznam tako pomeni veliko mero gotovosti, da bo projekt izpeljan v predlagani obliki, projekt pa pridobi tudi status projekta v javnem interesu, čeprav še ni bila izvedena ustrezna okoljska presoja.

Kriteriji za izbor PCI projektov so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 (TEN-E Regulation). Uredba sicer določa dvanajst regionalnih skupin, od katerih vsaka sprejme regionalni seznam predlaganih projektov PCI. Regionalna skupina pri pripravi svojega seznama za vsak predlagani projekt pridobi odobritev držav članic in deloma tudi Komisije. Za Slovenijo kot predlagatelja projektov nastopata družbi ELES d.o.o. (kot sistemski operater prenosnega omrežja električne energije) in Plinovodi d.o.o. (kot sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina), ki svoje predloge posredujeta Evropski Komisiji. Predlogi za projekte so načeloma predvideni v ustreznih strateških in akcijskih programih RS (kot npr. Strategija razvoja elektroenergetskega sistema RS – Načrt razvoja prenosnega omrežja RS od 2013 do 2022, ki ga je sprejel ELES d.o.o.), hkrati pa morajo biti vključeni tudi v razvojne programe na ravni EU. To sta predvsem ENTSO-G 10-letni razvojni načrt (TYNDP) 2015, ki je trenutno še v pripravi (za področje zemeljskega plina) in ENTSO-E 10-letni razvojni program (TYNDP), ki bo sprejet 2016 in ki je trenutno do 10.9.2015 v fazi javnega posvetovanja (za področje električne energije). Več informacij o vseh PCI projektih je dostopno na naslednji povezavi

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/.

Tabela že sprejetih PCI objektov, ki zadevajo Slovenijo (10 +1 terminal v Italiji).

Koda Naziv: Projekti s področja električne energije Leto
3.20.1. Interconnection between West Udine (IT) and Okroglo (SI) 2022
3.21. PCI II-SI interconneczion between Salgareda (IT) and Divača-Beričevo region (SI) 2022
3.9.1. Interconnection between SI-HU border and Cirkovce (SI) 2016
3.9.3. Internal line between Beričevo and Podlog 2025
3.9.2. Internal line between Divača and Beričevo 2020
3.9.4. Internal line between Podlog and Cirkovce 2025
 
  Naziv: Projekti s področja zemeljskega plina  
6.7. PCI Interconnection SI-IT (Gorizia – Šempeter – Vodice) 2019
6.6. PCI Interconnection CRO-SI (Bosiljevo – Karlovac – Lučko – Zabok – Rogatec) 2018
6.23. PCI HU-SI (Nagykanizsa – Lendava – Kidričevo) 2020
6.5.3. LNG Evacuation pipeline Omišalj – Zlobin – Rupa – Jelšane – Kalce 2022
 
  Naziv: Relevantni projekti sosednjih držav  
6.19. Onshore LNG terminal in the northen Adriatic (IT) 2019

PCI lista se obnavlja oz. revidira vsaki dve leti, pri čemer se je že začel proces druge revizije, ki naj bi bila izpeljana do konca leta 2015. Od decembra 2014 do konca marca 2015 je tako potekalo javno posvetovanje o novih predlogih za PCI listo. V juniju 2015 so se izvajala verjetno še zadnja posvetovanja z zainteresiranimi deležniki za specifične projekte. Glede na podatke, predložene v javno posvetovanje in podatke ELES d.o.o. se iz liste umika projekt 3.20.1. (Interconnection between West Udine and Okroglo), podani pa so predlogi za nov skupen projekt z Republiko Hrvaško s področja pametnih omrežij SINCO.GRID ter 4 novi projekti s področja zemeljskega plina (več podatkov na spletni strani Plinovodi d.o.o.). Kakor že rečeno, bo revidirana lista PCI sprejeta predvidoma konec leta 2015.

Mednarodna skupina nevladnih organizacij Justice&Environment, katere član je tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, se aktivno ukvarja s problemom zagotavljanje večje transparentnosti postopka umeščanja posameznih projektov na PCI listo in potrjevanja te liste. Na Evropsko sodišče so vložili tudi tožbo zaradi preveč zaprtega postopka oblikovanja PCI liste, ki je bila sicer zavrnjena, vendar je v praksi vseeno pripomogla k dejanskemu odpiranju postopka. V ta namen je bil s strani Justice&Environment oblikovan tudi grafični povzetek dogodkov glede oblikovanja PCI liste in publikacija trenutnih dogodkov.

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close