Sprejet normativni delovni program vlade in prednostne naloge za leto 2017

Vlada je 12. januarja 2017 sprejela Normativni delovni program za leto 2017. Na področju prostora so v programu še vedno prostorsko-gradbeni predpisi: Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Poleg tega pa so v načrtu še Zakon o evidentiranju nepremičnin, sprememba Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zraka in Pravilnika o učinkoviti rabe energije v stavbah. Na področju okolja se obeta nov Zakon o varstvu okolja.

Ministrstvo za finance načrtuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o davku na nepremičnine in Zakon o podeljevanju koncesij. Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje spremembo Zakona o cestninjenju, Ministrstvo za javno upravo še vedno načrtuje Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Ministrstvo za kulturo bo pripravilo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2018-2015, Ministrstvo za pravosodje pa predvideva pripravo sprememb Zakona o varuhu človekovih pravic.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close