Tretji pop up Mreže za prostor o oglaševanju v javnem prostoru

Oglaševanje v javnem prostoru je problem, ki ga prostorska stroka v Sloveniji prepoznava že dlje časa. Poplava zunanjega oglaševanja je prisotna tako v mestih in predmestjih kot v odprtem prostoru. Primeri iz tujine kažejo, da je oglaševanje možno učinkovito regulirati, če za to obstaja politična volja. Verjamemo, da je situacijo možno izboljšati tudi pri nas.

Zato smo v Okoljskem centru na Trubarjevi v Ljubljani 11. septembra 2019 na tretjem pop up dogodku mreže izmenjali informacije in izkušnje glede oglaševanja v javnem prostoru. V uvodnih kratkih predstavitvah so Zala Velkavrh (prostoRož), Aljoša Petek (PIC) in Marko Peterlin (IPoP) orisali dosedanje aktivnosti in spoznanja na to temo v okviru Mreže za prostor.

Sledila je živahna razprava o tem, kako urediti področje oglaševanja v javnem prostoru, ki je po splošnem prepričanju že preseglo tudi meje družbene sprejemljivosti. Sodelujoči, med katerimi so bili tako predstavniki civilnih iniciativ, strokovnjakov kot tudi ministrstev, smo se v veliki meri strinjali, da je v manjši meri problem pomanjkanje ustreznih predpisov, v mnogo večji meri pa uresničevanje obstoječih predpisov, ki urejajo ali bi lahko urejali oglaševanje v javnem prostoru. Poseben problem je inšpekcijski nadzor, ki je po eni strani neučinkovit, po drugi strani pa gre tudi za nejasne pristojnosti med različnimi inšpekcijskimi službami.

Vsi sodelujoči so se zavezali k nadaljevanju aktivnosti za ureditev oglaševanja v javnem prostoru in medsebojnem obveščanju o nadaljnjih aktivnostih.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close