Začela se je prenova prostorsko-gradbene zakonodaje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 19.12.2013 organiziralo delovno srečanje predstavnikov ministrstva s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, Mreže za prostor, Obrtno-podjetniške zbornice, Odgovorno do prostora, Skupnosti občine Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenja občine Slovenije. Na srečanju je bil predstavljen načrt dela za pripravo prenove zakonodaje, predstavniki navedenih organizacij pa so bili povabljeni v 11 delovnih skupin. Prenova zakonodaje bo potekala na podlagi Izhodišč normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, katere je Vlada RS potrdila dne 14.11.2013 (v priponki). Tak način zgodnjega vključevanja zainteresirane in strokovne javnosti v proces priprave novih zakonov je primer zglednega procesa priprave predpisov v skladu z Aarhuško konvencijo in Resolucijo o normativni dejavnosti.

Izhodišča za prenovo prostorsko-gradbene zakonodaje

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close