Zakon o davku na nepremičnine v javni razpravi (Informator junij 2013)

Ministrstvo za finance je objavilo predlog Zakona o davkih na nepremičnine. Rok za oddajo pripomb je 28.6.2013. Po prvem pregledu je možno v povezavi s prej omenjenim vzpodbujanjem najemnih stanovanjskih razmerij, najprej ugotoviti, da zakon vzpostavlja mehanizem, po katerem je možno pričakovati, da bodo z davkom obremenjeni prav najemniki. Namreč, kjer ima nepremičnina upravljalca, je ta zavezanec za plačilo davka. Ker pa ta praviloma svoje stroške prevaljuje na najemnike (tako kot je doslej za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), je to možno pričakovati tudi za breme davka. Zakon bi moral določati, da gre v vsakem primeru davek v breme lastnika nepremičnine. Za izračun davka se bo uporabljala posplošena vrednost po GURSu. Pri tem je prvi problem določena vrednost nepremičnine – le-te so bile že ovrednotene, vendar se tržne vrednosti spreminjajo, spreminja se tudi življenjsko okolje. V postopku vrednotenja pa bi moral zato obstajati sistem učinkovitih pravnih sredstev. Posebej najemniki neprofitnih stanovanj so lahko pri tem prizadeti, saj na vrednotenje ne bodo imeli vpliva. Mreža za prostor bo oblikovala in posredovala svoje pripombe in predloge na predlog zakona.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close